Právní ujednání

Fotografie a texty jsou dílem autorským. Autorství je podle zákona neodejmutelné. Autoři fotografie zapůjčili redakci k publikování na základě vzájemné dohody.

Je zakázáno materiály bez svolení autora dále šířit!

Foto reportážní magazín